Płatność

Bezpośredni przelew bankowy

Make your payment directly into our bank account. Please use the order reference as payment reference. The order will not be shipped until the full amount has been received in our account.

[EUR] – España / Spain
Bankia S.A
Nº IBAN: ES4420381170363001423386
BIC/Swift: CAHMESMM

[PLN] – Polska / Poland
Bank Pekao
Nº 15 1240 4807 1111 0010 5236 6829Dokonać wpłaty bezpośrednio na nasze konto bankowe. Proszę używać odwołanie zlecenia płatniczego jako odniesienie. Zamówienie nie zostanie wysłane aż cała kwota została odebrana na nasze konto.

[EUR] – España / Spain
Bankia S.A
Nº IBAN: ES4420381170363001423386
BIC/Swift: CAHMESMM

[PLN] – Polska / Poland
Bank Pekao
Nº 15 1240 4807 1111 0010 5236 6829

Pay with PAYPAL

e-Mail: info@haicom.net [Go >>]

EUROPE

[EUR] – España / Spain
Bankia S.A
Nº IBAN: ES4420381170363001423386
BIC/Swift: CAHMESMM

[PLN] – Polska / Poland
Bank Pekao
Nº 15 1240 4807 1111 0010 5236 6829